Tarieven en vergoeding

Uw behandeling kan worden vergoed als u de bijgevoegde verwijsbrief door de huisarts laat invullen en ondertekenen.

In de afgelopen jaren werden behandelingen vergoed via zogeheten Diagnose Behandel Combinaties (DBC). Per januari 2022 is dit veranderd en wordt gewerkt met het Zorg Prestatie Model (ZPM). Dit betekent dat niet meer op het eind of na een jaar de gehele behandeling wordt gedeclareerd, maar dat er per maand een rekening naar de zorgverzekeraar wordt verstuurd. Er wordt dan per sessie vergoed, waarbij alle tijd rondom het gesprek (verslaglegging, overleg, vragenlijstenverwerking, registraties, correspondentie, etc) ook in de rekening wordt verdisconteerd. Registratie van consulten geschiedt op basis van planning = realisatie. De zorgverzekeraar betaalt mij rechtstreeks op voorwaarde dat ik een contract heb afgesloten met deze verzekeraar. Ik heb met de meeste grote zorgverzekeraars contracten afgesloten.

Het onderscheid tussen Generalistische Basis GGZ (B-GGZ) en Gespecialiseerde GGZ (G-GGZ) blijft voorlopig bestaan. Onze praktijk biedt met name zorg in de Gespecialiseerde-GGZ.

Met de behandeling wordt het jaarlijkse eigen risico aangesproken.

Afspraak annuleren

Een afspraak dient uiterlijk 24 uur tevoren te worden geannuleerd.

Betalingsvoorwaarden

Tarieven en vergoeding

Praktijkruimte
Praktijk voor Psychotherapie | Brederostraat 5 | 6414 EM Heerlen | tel: 045 527 19 53 | email: m.vuden@home.nl | KvK nr. 14115351