Tarieven en vergoeding

Uw behandeling kan worden vergoed als u de bijgevoegde verwijsbrief door de huisarts laat invullen en ondertekenen.

Sinds 2008 is er veel veranderd in de vergoeding, er wordt niet meer per sessie maar per behandeling betaald. Dit heet een Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Een psychotherapeut dient de diagnose en de uren die hij aan uw behandeling besteedt te registreren.
Aan het eind van de behandeling of na een jaar bepaalt het softwareprogramma in welke groep uw behandeling valt en wat de behandeling kost. De rekening wordt dan naar uw zorgverzekeraar gestuurd. De zorgverzekeraar betaalt mij dan rechtstreeks op voorwaarde dat ik een contract heb afgesloten met deze verzekeraar. Ik heb met de meeste grote zorgverzekeraars contracten afgesloten.

Met ingang van 2014 is de GGZ opnieuw ingericht en onderverdeeld in de Generalistische basis-GGZ (Gb-GGZ) en de Gespecialiseerde GGZ (G-GGZ). De oude verdeling in eerste- en tweedelijns zorg vervalt hiermee. Onze praktijk biedt met name zorg in de Gespecialiseerde-GGZ.

Met de behandeling wordt het jaarlijkse eigen risico aangesproken.

Afspraak annuleren

Een afspraak dient uiterlijk 24 uur tevoren te worden geannuleerd.

Betalingsvoorwaarden

Tarieven en vergoeding

Praktijkruimte
Praktijk voor Psychotherapie | Brederostraat 5 | 6414 EM Heerlen | tel: 045 527 19 53 | email: m.vuden@home.nl | KvK nr. 14115351