Praktijk voor Psychotherapie

Psychotherapeuten zijn werkzaam in verschillende settings. Het meest voorkomend zijn instellingen en groepspraktijken. Daarnaast is er de vrijgevestigde psychotherapeut-solist. Kenmerkend voor de solistisch werkende psychotherapeut is dat deze er de voorkeur aan geeft individueel te werken. Dat betekent dat de psychotherapeut alles zelf doet en regelt: de intake, de behandeling, de administratie, de organisatie, de rapportage, de facturering, etc. Dat betekent echter niet dat gewerkt wordt in ‘splendid isolation’.

In de eerste plaats maakt de psychotherapeut deel uit van een intervisie-groep met andere solistisch werkende collega’s. In deze groep worden moeilijk lopende behandelingen besproken. In de tweede plaats hebben solisten onderling afspraken gemaakt over vervanging indien men, bijvoorbeeld in verband met vakantie, afwezig is. In de derde plaats hebben de solisten een zakelijk overleg om de belangen van de solistisch werkende praktijken te behartigen.

Vergeleken met de instellingen en de groepspraktijken heeft de solistisch werkende praktijk een aantal voordelen.
De aanmelding geschiedt rechtstreeks bij de behandelaar.
Vragen over de behandeling kunnen bij aanmelding onmiddellijk ter sprake worden gebracht.
Dat betekent dat er vanaf het eerste tot het laatste moment direct contact is met de behandelende psychotherapeut.
Intake en behandeling zijn in één hand.
Indien medicatie nodig wordt geacht, wordt overleg gepleegd met de huisarts of psychiater.

De behandeling sluit onmiddellijk aan op de intake. Er is geen wachttijd tussen intake en behandeling. Over de wachttijd tot de intake kunt u per email of telefoon nader geïnformeerd worden.

Praktijkhouder


  Dr. M.H.F. van Uden
  Prof. dr. M.H.F. van Uden
  - klinisch psycholoog
  - psychotherapeut
Praktijk voor Psychotherapie | Brederostraat 5 | 6414 EM Heerlen | tel: 045 527 19 53 | email: m.vuden@home.nl | KvK nr. 14115351